مدیریت فروشگاه های ساخته شده

مدیریت فروشگاه های ساخته شده از طریق ربات

۱- ابتدا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سایت شوید.

۲- در میز مدیریت به قسمت درگاه های پرداخت بروید.

۳- در این قسمت لیست درگاه های خود را مشاهده می کنید. شما می توانید درگاه خود را ویرایش یا حذف کنید. همچنین لیست تراکنش های فروشگاه را مشاهده و یا محصولات موجود در آن را مدیریت کنید.

مدیریت فروشگاه های ساخته شده از طریق ربات

۱- وارد ربات TGMPayشوید.

۲- بر روی کلید مدیریت درگاه ها ضربه بزنید.

۳- از فهرست درگاه ها، درگاهی را که می خواهید به مدیریت آن بپردازید رانتخاب کنید.

۴- برای تغییر نام فروشگاه تغییر نام درگاه را انتخاب کنید.

۵- برای تغییر آدرس فروشگاه تغییر آدرس درگاه را انتخاب کنید.

۶- برای حذف فروشگاه حذف درگاه را انتخاب کنید.